Skip to main content

Faqja Kryesore

  • MAnagerial and GoverNance
    Enhancement through Teaching
    MAGNET
  • MAnagerial and GoverNance
    Enhancement through Teaching
    MAGNET
MAGNET

MAnagerial and GoverNance
Enhancement through Teaching

Një projekt inovativ që promovon Pedagogjinë Universitare në Ballkanin Perëndimor.

Rreth

Mësoni më shumë rreth MAGNET

Objektivat

Objektivat e MAGNET

Produktet e Dorëzueshme

Progresi i MAGNET