Skip to main content

Arritjet / Rezultatet

Rezultatet e pritura

Mbështetja për zbatimin e strategjive mësimore moderne, inovative, transformuese, me në qendër studentin në Institucionet Arsimore të Larta në Ballkanin Perëndimor

Formimi i BALKANETUP nëpërmjet integrimit të njohurive, praktikave të mira, përvojës së përbashkët për proceset arsimore akademike

Krijimi i “Qendrat për Mësimdhënie dhe të Nxënë” në vendet e Ballkanit Perëndimor

Lansimi i një e-Net për të mbështetur BALKANETUP

Përmirësimi i metodave të mësimdhënies dhe të nxënit që çojnë në rezultate më të mira të studentëve

Arritjet / Rezultatet

D1.1
Project Management Plan

University Pedagogy, mostly enhanced through the operation of Centres for Teaching and Learning (CTL), is a main pillar for the implementation of the European Higher Education Area. MAGNET project aims to develop a network for University Pedagogy in the West Balkans States, through know-how transfer from countries that have CTLs under operation to all partner countries. Main objectives include the know-how transfer, the foundation of CTLs, the production of educational material and the creation of a sustainable network BalkaNetUP (Balkan Network for University Pedagogy).

D2.1
Analysis & Master Plan to Address the Needs & Wants of Higher Education in the Western Balkans

Plan to Address the Needs & Wants of Higher Education Pedagogy in the Western Balkans study contains data from the Ministries of Education for the entire country, thereby expanding the dataset generated from consortium partners' data used in the process of studying the existing situation in the process of writing this project proposal. Partners carried out a Needs Analysis survey in their HEI to depict the state of play as it is assumed that the partner countries represent a sufficient sample for understanding the general situation in the EU and especially the area of Western Balkans . Based on these , the final study report is elaborated to present the conclusions which will draw the frame inside which the work for WP3 will be carried out. A significant purpose of this report is to identify best practices in University Pedagogy and define the problems or gaps in each participating Institution that the project aims to address.