Skip to main content

Партнери

Who we are

Основање на МАГНЕТ

Конзорциумот е основан од високообразовни институции од ЕУ, земјите поврзани со ЕРАЗМУС+ и партнерските земји, од кои сите се од Западен Балкан.

Демокрит Универзитетот во Тракија

ДУТ
Тракија, Грција

Универзитетот во Патра

УПАТ
Патра, Грција

Универзитетски Колеџ Логос

ЛОГОС
Тирана, Албанија

Универзитетот „Александер Мојсиу“

УАМД
Драч, Албанија

Универзитетот за уметности во Белград

УАБ
Белград, Србија

Универзитетот во Доња Горица

УДГ
Подгорица, Црна Гора

Универзитетот во Приштина „Хасан Приштина“

УП
Приштина

Меѓународен бизнис колеџ Митровица

ИБЦ-M
Митровица, Косово

Универзитетот на Југоисточна Европа

УЈИЕ
Тетово, Северна Македонија

Медицински Универзитет во Пловдив

МУП
Пловдив, Бугарија

Универзитетот во Сараево

УНСА
Сараево, Босна и Херцеговина

Универзитетот во Бања Лука

УНИБЛ
Бања Лука, Босна и Херцеговина