Skip to main content

Цели

Истражување и анализа на потребите

Истражување и анализа на потребите на дидактичкиот кадар на сите високообразовни институти кои учествуваат, за да се изнесат нивните потреби за настава.

Активности

Активности што треба да се преземат на институционално и национално ниво што ќе водат до воспоставување на ЦНУ.

БАЛКАНЕТУП

Лансирање на БАЛКАНЕТУП за сите високообразовни институции, обединувајќи ги академските заедници од областа на Западен Балкан.

Дизајн и функција

Дизајнот и функцијата на е-платформа за поддршка на БАЛКАНЕТУП, за комуникација и споделување на сите резултати на проектот МАГНЕТ.

Развој

Развој на курсеви за обука засновани на анализа на потребите и интензивен преглед на литература, во форма на пилот, теренски фокусирани, модули/курсеви со доделени ЕКТС кои ќе бидат реализирани лице-в-лице или преку методи на е-учење.

Заедничко работење

Заедничката работа на партнерите преку вебинари, состаноци лице в лице и конференции закажани во форма на работилници за сите партнери.