Skip to main content

Состаноци

 • Почетен состанокот

  Александрополис, Грција

  10 февруари 2023 година

  ДУТ

 • Прво Генерално собрание

  Тирана, Албанија

  Август 2023 година

  ЛОГОС

 • Второ Генерално собрание

  Митровица, Косово

  Мај 2024 година

  ИБЦ-M

 • Трето Генерално собрание

  Сараево, Босна и Херцеговина

  Март 2025 година

  УНСА

 • Завршни состаноци

  Патра, Грција

  Ноември 2025 година

  УПАТ