Skip to main content

O projektu

MAGNET

MAnagerial and GoverNance Enhancement through Teaching

Izazov za visokoobrazovne ustanove (VOU) Zapadnog Balkana da postignu integraciju sa studentima, akademskim krugovima, obrazovnim organizacijama, socijalnim agencijama, industrijom i vladom kako bi razgovarali i tražili rješenja za modernizaciju visokoobrazovnih ustanova.

CILJ

Univerzitetska pedagogija, uglavnom unaprijeđena kroz rad Centra za podučavanje i učenje (CZPIU) je glavni stub za implementaciju Evropskog prostora visokog obrazovanja.
Cilj MAGNET projekta je uspostavljanje konzorcijuma visokoobrazovnih ustanova Zapadnog Balkana s ishodom širenja značaja univerzitetske pedagogije, kao i uspostavljanje mreže koja će se baviti izazovima ka transformaciji aktivne i interaktivne nastave usmjerene na studenta i kulture učenja na VOU Zapadnog Balkana.

SAŽETAK PROJEKTA

MAGNET projekat ima za cilj da razvije mrežu za univerzitetsku pedagogiju u zemljama Zapadnog Balkana, kroz transfer znanja zemalja koje već imaju uspostavljenje Centre za podučavanje i učenje u svim partnerskim državama. Glavni ciljevi MAGNET PRIJEKTA uključuju transfer znanja, osnivanje Centara u sklopu svake VOU, proizvodnja obrazovnig materijala za seminare za akademsko osoblje i stvaranje održive mreže – BALKANETUP (Balkanska mreža univerizitetske pedagogije).
Rezultati mogu biti sažeti u:

 • podršci za implementaciju moderne, inovativne, transformativne nastavne strategije usmjerenje na studenta u VOU Zapadnog Balkana
 • osnivanje CZPIU I VOU
 • formiranje BALKANETUP mreže putem integracije znanja, dobrih praksi, zajedničkih iskustava za akademske obrazovne procese
 • razvoj MOOC-a i obuka baziranih na analizi potreba i intenzivni pregled literature, u obliku pilot treninga, kao i modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodijeljenim ECTS koji se održavaju u učionici ili online (sinhrono i/ili nesinhrono) metoda.
 • pokretanje e-Net-a kao podrška BALKANETUP
 • unaprijeđenje nastavnih metoda koje vode ka boljim ishodima studenata

MAGNET PROJEKAT SE BAZIRA NA

 • Novim trendovima, metodama, sredstvima pogodnim za visoko obrazovanje usmjereno na studenta
 • Doživotnom i kontinuiranom procesu razvoja akademskog osoblja
 • Kulturi zajednice koja uči
 • Uspostavljanju visokoobrazovne pedagoške mreže
 • Online komunikaciji