Skip to main content

Резултати

Очаквани резултати

Подкрепа за внедряването на модерни, иновативни, трансформиращи, ориентирани към студентите обучителни стратегии във ВУЗ в региона на Западните Балкани

Формиране на BALKANETUP чрез интегриране на знания, добри практики, споделен опит за академичните образователни процеси

Създаване на центрове за преподаване и учене във ВУЗ

Стартирането на e-Net в подкрепа на BALKANETUP

Надграждане на методите на преподаване и учене, които водят до по-добри резултати на студентите.

Резултати

D1.1
Project Management Plan

University Pedagogy, mostly enhanced through the operation of Centres for Teaching and Learning (CTL), is a main pillar for the implementation of the European Higher Education Area. MAGNET project aims to develop a network for University Pedagogy in the West Balkans States, through know-how transfer from countries that have CTLs under operation to all partner countries. Main objectives include the know-how transfer, the foundation of CTLs, the production of educational material and the creation of a sustainable network BalkaNetUP (Balkan Network for University Pedagogy).