Skip to main content

Цели

Проучване и анализ на нуждите

Проучване и анализ на нуждите на преподавателския състав на всички участващи институти за висше образование, за да се изведат техните нужди от преподаване.

Действия

Действия, които трябва да бъдат предприети на институционално и национално ниво, водещи до създаването на центрове за преподаване и учене.

BALKANETUP

Стартирането на BALKANETUP за всички висши учебни заведения, обединяващо академични общности от региона на Западните Балкани.

Дизайн и функция

Дизайнът и функцията на електронна платформа за поддръжка на BALKANETUP, за комуникация и споделяне на всички резултати от проекта MAGNET.

Разработване

Разработване на курсове за обучение въз основа на анализа на нуждите и интензивен преглед на литературата, под формата на пилотни, фокусирани върху областта, модули/курсове с назначена Европейска система за трансфер и натрупване на кредити, които ще бъдат стартирани лице в лице или чрез методи за електронно обучение.

Съвместна работа

Съвместната работа на партньорите чрез уебинари, срещи лице в лице и конференции, планирани под формата на семинари за всички партньори.