Skip to main content

Дома

MAGNET

MAnagerial and GoverNance
Enhancement through Teaching

Иновативен проект за промоција на универзитетската педагогија на Западен Балкан.

За

Дознајте повеќе за МАГНЕТ

Цели

Целите на МАГНЕТ

Резултати

Прогрес на МАГНЕТ