Skip to main content

Ciljevi

Istraživanje i analiza potreba

Istraživanje i analiza potreba obrazovnog osoblja da se ustanove njihove nastavne potrebe.

Akcije

Akcije koje se trebaju poduzeti na institucionalnom i državnom nivou koje vode do uspostave CTL.

BALKANETUP

Uspostavljanje BALKANETUP mreže koja uključuje sve partnerske VŠU i okuplja akademsku zajednicu područja Zapadnog Balkana.

Dizajn i uspostava e-platforme

Dizajn i uspostava e-platforme za podršku BALKANETUP mreže, za komuniciranje i dijeljenje svih rezultata MAGNET projekta.

Razvoj

Razvoj kurseva na osnovu analize potreba i detaljnog pregleda literature, u obliku pilot treninga, modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodijeljenim ECTS koji se održavaju u učionici ili u obliku pilot treninga, modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodijeljenim ECTS koji se održavaju u učionici ili online.

Saradnja

Saradnja između partnera putem webinara, sastanka, konferencija i radionica.