Skip to main content

Ciljevi

Istraživanje i analiza potreba

Istraživanje i analiza potreba akademskog osoblja svih visokoobrazovnih ustanova koje učestvuju, da bi se ustanovile njihove nastavne potrebe.

Akcije

Akcije koje treba preduzeti na institucionalnim i nacionalnim nivoima pri uspostavljanju CZPIU.

BALKANETUP mreža

Pokretanje BALKANETUP mreža za sve VOU, a samim tim i okupljanje akademskih zajednica Zapadnog Balkana.

Dizajn i funkcionisanje

Dizajn i funkcionisanje online platforme kao podrška BALKANETUP mreže za komunikaciju i dijeljenje ishoda MAGNET projekta.

Razvoj

Razvoj obuka baziranih na analizi potrebe i intezivnog pregleda literature u formi pilot treninga, modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodijeljnjemi ECTS koje se održavaju u učionici ili online.

Saradnja

Saradnja s partnerima putem webinara, uživo sastanaka i konferencijama u vidu radionica za sve partnere.