Skip to main content

Ciljevi

Istraživanje i analiza potreba

Istraživanje i analiza potreba nastavnog osoblja radi identifikovanja njihovih nastavnih potreba.

Akcije

Koraci koje treba preduzeti na institucionalnom i državnom nivou u cilju osnivanja CTL.

BALKANETUP

Uspostavljanje BALKANETUP mreže koja uključuje sve partnerske VŠU i okuplja akademsku zajednicu sa područja Zapadnog Balkana.

Dizajn i uspostava e-platforme

Dizajn i uspostava e-platforme za podršku BALKANETUP mreže, za komuniciranje i deljenje svih rezultata MAGNET projekta.

Razvoj

Razvoj kurseva na osnovu analize potreba i detaljnog pregleda literature, u obliku pilot treninga, modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodeljenim ESPB koji se održavaju tokom nastave ili u obliku pilot treninga, modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodeljenim ESPB koji se održavaju uživo ili online.

Saradnja

Saradnja između partnera putem vebinara, sastanka, konferencija i radionica.